โรงเรียนในประเทศไทย กรณี

B : โรงเรียน มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน

Google Workspace for Education (มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

B : โรงเรียน มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งานระบบ Google Workspace for Education (มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ)

ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ดาวน์โหลดใบเสนอราคา เพื่อตั้งเบิก [ คลิกที่นี่ ] และ ชำระค่าบริการ ค่าติดตั้งระบบ Google Workspace for Education ผ่านการโอน หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม บจก.ดิ เอสเคิร์ฟ ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 057-1-85367-1 สาขา ไอที สแควร์ หลักสี่

  2. ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการ ค่าติดตั้งระบบ Google Workspace for Education (1,605 บาท) มาที่ [ คลิกที่นี่ ]
    (ขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบถูกต้องข้อมูลในฟอร์ม)

  3. ทีมงาน The S Scurve ได้รับข้อมูล ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น จะรีบดำเนินการให้ 7 วันทำการ

  4. ทีมงาน The S Scurve จัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน

หมายเหตุ

กรณีบางโรงเรียนที่ กรอกข้อมูลสมัครขอ Google Workspace for Education แล้วที่เว็บไซต์ของ Google และ หมด / ไม่หมด ระยะทดลอง 14 วัน ให้ท่านสำรองข้อมูล เพราะ ทางทีมงาน The S Scurve จะทำการลบข้อมูลระบบ Google Workspace for Education เดิม และจะทำการสมัครให้ใหม่

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com