โรงเรียนในประเทศไทย กรณี

B : โรงเรียน มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน

Google Workspace for Education

B : โรงเรียน มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน Google Workspace for Education แบ่ง ออกเป็น 2 กรณี

กรณี 1 โรงเรียนกรอกข้อมูลสมัครขอ Google Workspace for Education แล้วที่เว็บไซต์ https://workspace.google.com/signup/edu/welcome?hl=th#0 แต่ยังไม่หมดระยะทดลอง 14 วัน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ผู้ดูแลระบบของ Google Workspace for Education ของโรงเรียน ให้ไปรับ Token ตามลิงก์นี้ https://admin.google.com/ac/billing/transfertoken (สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด)


  1. ในช่อง ป้อนตัวระบุสาธารณะของตัวแทนจำหน่าย กรอก C02ho2gzj


  1. หลังจาก Generate Token ในหน้า Admin Console แล้วรบกวนกรอกที่ฟอร์ม [ คลิกที่นี่ ]

กรณี 2 โรงเรียนกรอกข้อมูลสมัครขอ Google Workspace for Education แล้วที่เว็บไซต์ https://workspace.google.com/signup/edu/welcome?hl=th#0 แต่ หมด ระยะทดลอง 14 วัน ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

  1. ให้ยกเลิกการสมัครบริการ Google Workspace for Education วิธียกเลิกการสมัครบริการของ Google Workspace for Education

https://www.youtube.com/watch?v=5ezI8WDwp0Y


  1. เมื่อยกเลิกการสมัครเรียบร้อยแล้ว ตอบกลับทีมงาน Scurvethai โดยกรอกที่ฟอร์ม ด้านล่างนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการขอระบบ Google Workspace for Educationใหม่ อีกครั้ง


  1. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้ง ความประสงค์ใช้งาน Google Workspace for Education [ คลิกที่นี่ ]หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com