ขอใบเสนอราคา Teaching and Learning Upgrade

โรงเรียนในประเทศไทย

การสั่งซื้อ Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade

  1. กรณีซื้อ 1-9 ใบอนุญาต (Licenses) ราคา 1,580 บาท /บัญชี/ปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  2. กรณีซื้อ 10 ใบอนุญาตขึ้นไป (Licenses) ราคา 780 บาท /บัญชี/ปี (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ขั้นตอนการรับ Token (สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด) ดังนี้


  1. ผู้ดูแลระบบของ Google Workspace for Education ของโรงเรียน ให้ไปรับ Token ตามลิงก์นี้ https://admin.google.com/ac/billing/transfertoken (สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด)

  2. ในช่อง ป้อนตัวระบุสาธารณะของตัวแทนจำหน่าย กรอก C02ho2gzj