โรงเรียนในประเทศไทย กรณี

C : โรงเรียนมี Google Workspace for Education เรียบร้อยแล้ว และมีความประสงค์ขอทดลองใช้งาน Teaching and Learning Upgrade ฟรี 50 User เวลา 60 วัน

C : ขั้นตอนการดำเนินการขอทดลองใช้งาน Teaching and Learning Upgrade ฟรี 50 User เวลา 60 วัน

ทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. ผู้ดูแลระบบของ Google Workspace for Education ของโรงเรียน ให้ไปรับ Token ตามลิงก์นี้ https://admin.google.com/ac/billing/transfertoken (สิทธิ์เป็นผู้ดูแลระบบสูงสุด)

  2. ในช่อง ป้อนตัวระบุสาธารณะของตัวแทนจำหน่าย กรอก C02ho2gzj

  3. หลังจาก Generate Token ในหน้า Admin Console แล้วกรอกที่ฟอร์ม [ คลิกที่นี่ ]


เพิ่มเติม รายละเอียดข้อแตกต่างและราคา Google Workspace for Education ในแต่ละรุ่น ดังนี้


หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com