โรงเรียนในประเทศไทย กรณี

A : โรงเรียน ไม่มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน

Google Workspace for Education

A : ขั้นตอนการดำเนินการขอโดเมนเนมใหม่ และติดตั้งระบบ Google Workspace for Education

ให้ดำเนินตามขั้นตอน ดังนี้


  1. โรงเรียนที่โดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย thai.ac หรือ .com หรือ .go.th จะไม่สามารถดำเนินการของระบบ Google Workspace for Education


  1. ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน ดังนี้

2.1 จัดทำหนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา และลงนามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอกสารขอจดโดเมนโปรดระบุเพียงชื่อโดเมนเนมเท่านั้น เช่น yourschool.ac.th (ไม่ต้องใส่ http:// หรือ www.yourschool.ac.th)

[ ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา ]


2.2 ดาวน์โหลดใบเสนอราคา เพื่อตั้งเบิก [ คลิกที่นี่ ] และ ชำระค่าบริการการจดโดเมน ผ่านการโอน หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม

บจก.ดิ เอสเคิร์ฟ ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 057-1-85367-1 สาขา ไอที สแควร์ หลักสี่


2.3 ส่งฟอร์มเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา และหลักฐานการชำระค่าบริการการจดทะเบียนโดเมน มาที่ [ คลิกที่นี่ ]

(ขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบถูกต้องข้อมูลในฟอร์ม)


  1. ทีมงาน The S Scurve ได้รับข้อมูล ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น จะรีบดำเนินการให้ 7 วันทำการ

  2. ทีมงาน The S Scurve จัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com