โรงเรียนในประเทศไทย  กรณี

A : โรงเรียน ไม่มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน

Google Workspace for Education

A : ขั้นตอนการดำเนินการขอโดเมนเนมใหม่ และขอติดตั้งระบบ Google Workspace for Education

ให้ดำเนินตามขั้นตอน  ดังนี้2.1  จัดทำหนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา และลงนามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เอกสารขอจดโดเมนโปรดระบุเพียงชื่อโดเมนเนมเท่านั้น เช่น yourschool.ac.th (ไม่ต้องใส่ http:// หรือ www.yourschool.ac.th)

        [  ตัวอย่าง  หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา  ]


2.2  ดาวน์โหลดใบเสนอราคา เพื่อตั้งเบิก  และ  ชำระค่าบริการการ ผ่านการโอน หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม 

        บจก.ดิ เอสเคิร์ฟ   ธ.กสิกรไทย    หมายเลขบัญชี 057-1-85367-1 สาขา ไอที สแควร์ หลักสี่

2.2.1  ดาวน์โหลดใบเสนอราคา - ค่าจดโดเมนเนมระยะเวลา 2 ปี   [ คลิกที่นี่

2.2.2  ดาวน์โหลดใบเสนอราคา - ค่าจดโดเมนเนม 2ปี หรือ 5 ปี  และค่าดำเนินการติดตั้งระบบ Googel Workspace for Education  [ 2 ปีคลิกที่นี่ ]   หรือ [ 5 ปี คลิกที่นี่ ]


2.3   ส่งฟอร์มเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา  และหลักฐานการชำระค่าบริการการจดทะเบียนโดเมน  มาที่ [ คลิกที่นี่ ]

         (ขอความร่วมมือ  กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบถูกต้องข้อมูลในฟอร์ม)ฟรี!!!  📢สำหรับลูกค้าที่จดโดเมนกับทาง The Scurve บริการจับคู่โดเมนระหว่าง โดเมนโรงเรียน กับ Google Sites ของโรงเรียน

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com 

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณปาณชัย ใจบุญ (เอิร์ท)  panachai@scurvethai.com