โรงเรียนในประเทศไทย กรณี

A : โรงเรียน ไม่มี โดเมนเนม .ac.th และประสงค์ ใช้งาน

Google Workspace for Education

A : ขั้นตอนการดำเนินการขอโดเมนเนมใหม่ และติดตั้งระบบ Google Workspace for Education

  1. โรงเรียนที่โดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย thai.ac หรือ .com หรือ .go.th จะไม่สามารถดำเนินการของระบบ Google Workspace for Education


  1. ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน ดังนี้

2.1 จัดทำหนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา และลงนามโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา

เอกสารขอจดโดเมนโปรดระบุเพียงชื่อโดเมนเนมเท่านั้น เช่น yourschool.ac.th (ไม่ต้องใส่ http:// หรือ www.yourschool.ac.th)

[ ตัวอย่าง หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา ]


2.2 ดาวน์โหลดใบเสนอราคา เพื่อตั้งเบิก [ คลิกที่นี่ ] และ ชำระค่าบริการการจดโดเมน ผ่านการโอน หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม

บจก.ดิ เอสเคิร์ฟ ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 057-1-85367-1 สาขา ไอที สแควร์ หลักสี่


2.3 ส่งฟอร์มเอกสาร หนังสือรับรองการจดโดเมนสำหรับสถานศึกษา และหลักฐานการชำระค่าบริการการจดทะเบียนโดเมน มาที่ [ คลิกที่นี่ ]

(ขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบถูกต้องข้อมูลในฟอร์ม)


  1. ทีมงาน The S Scurve จัดส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริง ทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียน


  1. ทีมงาน The S Scurve ได้รับข้อมูล ครบถ้วนตามที่กล่าวมาข้างต้น จะรีบดำเนินการให้ 7 วันทำการหมายเหตุ :

  1. ราคาการจดโดเมนนี้เป็นราคาพิเศษสำหรับสถานศึกษา/หน่วยงานที่ทำการเปิดโดเมน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เท่านั้น

  2. หากท่านทำการยืนยันการจดโดเมนภายใน 7 วันหลังจากที่แจ้งหลักฐานต่างๆ ท่านจะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษ ฟรี! การติดตั้งระบบ Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade จำนวน 50 ใบอนุญาต (ระยะทดลอง 60 วัน)

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ: ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป: ติดต่อ คุณภัทรยุพรรณ แสนเลิง joy@scurvethai.com