โรงเรียนในประเทศไทย

การดำเนินการขอโดเมนเนมใหม่ .ac.th และ .ศึกษา.ไทย

และติดตั้งระบบ Google Workspace for Education