โรงเรียนในประเทศไทย

การดำเนินการขอโดเมนเนมใหม่ .ac.th และ .ศึกษา.ไทย

และติดตั้งระบบ Google Workspace for Education

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ edusupport@scurvethai.com 

- ด้านเทคนิค และ การติดตั้งระบบ : ติดต่อ อาจารย์พุทธรักษ์ มุลเมือง phuttarak@scurvethai.com, engineer@scurvethai.com

- ด้านเอกสาร และ การประสานงานทั่วไป : ติดต่อ คุณปาณชัย ใจบุญ (เอิร์ท)  panachai@scurvethai.com