การต่ออายุโดเมนเนม

สำหรับ ลูกค้าเดิม ที่เป็นลูกค้ากับทาง The S curve ที่ประสงค์ต่ออายุโดเมนเนม

  1. ดาวน์โหลดใบเสนอราคาเพื่อตั้งเบิก ที่นี่ ==> [ ใบเสนอราคาต่ออายุโดเมนเนม 2 ปี ] หรือมีความประสงค์ขอใบเสนอราคามากว่า 2 ปี ติดต่อมาที่ edusupport@scurvethai.com

  2. ชำระค่าบริการการจดโดเมน ผ่านการโอน หรือสั่งจ่ายเช็คในนาม บจก.ดิ เอสเคิร์ฟ ธ.กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 057-1-85367-1 สาขา ไอที สแควร์ หลักสี่

  3. ส่งหลักฐานการชำระค่าบริการการจดทะเบียนโดเมน(สลิปการโอน) คลิกที่นี่!!!

  4. ทาง The S curve ติดตั้งระบบต่ออายุโดเมนเนม และจะแจ้งผลการดำเนินงานทางอีเมล์ ตามที่ท่านกรอกข้อมูลตาม ข้อ 3

  5. ฝ่ายบัญชี The S curve ออกใบเสร็จ และจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า

สำหรับ ลูกค้าใหม่ ที่ประสงค์โอนย้ายโดเมนเนม เพื่อเป็นลูกค้ากับทาง The S curve

  1. ดาวน์โหลด ตัวอย่าง - หนังสือขอย้ายโดเมน

  2. ส่งเอกสาร การขอย้ายโดเมนเนม มาที่ edusupport@scurvethai.com